Downloads & Links

Op deze pagina vind u interessante links en downloads.


Branchevereniging

Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders Horus Dorpsstraat 24 AB 2912 CB Nieuwerkerk aan den IJssel.

Link naar de branchevereniging


Rechtspraak

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Op deze site vindt u informatie over gerechtelijke procedures en de rechtspraak. U kunt hier digitaal een rechtszaak starten.


Curatele, Bewind en Mentorschap

Door een beschermingsmaatregel kan voorkomen worden dat anderen misbruik maken van mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Link naar de Rijksoverheid


Bewind Rechtspraak

ls iemand door zijn situatie niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan bewind nodig zijn. Denk aan Alzheimerpatiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden.
Link naar uw situatie


Hulp bij Schulden

Hulp bij schulden. Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. U krijgt aanmaningen of er staat een deurwaarder op de stoep.
Klik hier voor hulp bij schulden


Klachtenreglement Samenwerkende Bewindvoerders

klachtenreglement-samenwerkende-bewindvoerders