Beschermingsbewind & Inkomensbeheer

Het kan zijn dat u door de bomen het bos niet meer ziet en hulp nodig heeft bij het op orde maken en houden van uw financiële zaken.
Beschermingsbewind of Inkomensbeheer kan dan een oplossing zijn.

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind biedt een oplossing indien iemand vanwege een lichamelijke en/of psychische oorzaak niet meer in staat is om de eigen belangen te behartigen.
Het hebben van schulden kan ook een reden zijn om beschermingsbewind aan te vragen.
Beschermingsbewind is een vrijheid beperkende maatregel en wordt daarom door een rechter beoordeeld en uitgesproken.
Samen met u wordt er een verzoekschrift opgesteld en de rechter zal beoordelen of beschermingsbewind inderdaad noodzakelijk is. Beschermingsbewind kan worden uitgesproken voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
Zodra de beschikking van de Rechtbank is ontvangen kan de bewindvoerder aan de slag. Deze treedt dan op als wettelijk vertegenwoordiger.
Als er sprake is van een problematische schuldsituatie zal ik als bewindvoerder eerst zorgen dat de situatie wordt gestabiliseerd en vervolgens zal ik een traject bij schuldhulpverlening gaan begeleiden.

Controle

Jaarlijks moet ik als bewindvoerder verantwoording afleggen aan de Rechtbank over uw dossier. Dit heet een rekening en verantwoording. Daarnaast word ik jaarlijks door een accountant gecontroleerd.
De uitkomst van deze controle wordt verstuurd naar de Rechtbank en naar de branchevereniging Horus.

Inkomensbeheer

Is Beschermingsbewind een te zware maatregel?
Wellicht is dan inkomensbeheer een optie.
Inkomensbeheer is gebaseerd op een volmacht en ik treed dan niet op als wettelijk vertegenwoordiger.
Inkomensbeheer kan ook ingezet worden voorafgaand aan beschermingsbewind (omdat het wachten op een zitting vaak enkele maanden kan duren).

Meekijken

In beide gevallen heeft u de beschikking over een leefgeldrekening.  Indien u dat wenst kunt u middels een inlogcode via het systeem ONVIEW over mijn schouders meekijken.